Tractaments

Tractaments

Estudi del lloc

Assessorament

Aplicació

Abonaments i fitosanitaris.

Realitzem tot tipus de tractaments fitosanitaris.

Disposem dels carnets qualificats per la Generalitat de Catalunya per a realitzar els seus tractaments i la maquinària necessària. Tenim suport d'enginyer agrònom especialitzats en tots els camps d'agricultura.

Es realitzen abonaments, químics o orgànics depenent de la seva funcionalitat.